บิต เทรนนิ่ง In House Training บริการอบรมนอกสถานที่  
 
หน้าแรก หลักสูตร ปฏิทินอบรม ติดต่อสอบถาม
 
Public Training
In House Training
สมัครอบรมออนไลน์
หลักสูตรอบรม
บทความที่น่าสนใจ
สถานที่อบรม
 
บทความที่น่าสนใจ
 

Altium Design 6.0
ซอฟต์แวร์สำหรับช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่จาก Altium Limited เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Protel ได้เพิ่มความสามารถใหม่ๆเข้าไปมาก ครอบคลุมทั้งกระบวนการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันได้เปิดตัวถึง Altium Designer 6.0 ไปเมื่อปลายปี 2005 นี้
“บทความนี้นำเสนอภาพรวมความสามารถด้านต่างๆของซอฟต์แวร์ Altium Designer 6.0 ซึ่งครอบคลุมการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้กล่าวลงลึกเข้าไปในวิธีการใช้งาน ขั้นตอนการติดตั้งระบบ การทำงานเมนู การสร้างโปรเจ็ค การออกแบบ PCB หรือทางด้านเทคนิคใด สำหรับท่านที่สนใจบทความเชิงลึก สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก www.embedded-th.com”

ก่อนจะมาเป็น Altium Designer
ซอฟต์แวร์ Protel ที่ใช้แพร่หลายมีประวัติอันยาวนานต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักกันในนามซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบ PCB สำหรับเวอร์ชั่นต่างๆที่ได้เคยออกจำหน่ายในระยะ 6 ปีที่ผ่านมา เรียงตามลำดับได้ดังนี้ Protel98, Protel99SE, ProtelDXP หรือ Protel2002, Protel2004, Altium Designer และ Altium Designer 6.0


Protel หายไปไหน
เป็นเวลาหลายปีที่ชื่อ Protel (ผลิตภัณฑ์จากบริษัท Altium หรือ www.altium.com) เป็นที่คุ้นเคยในวงการนักอิเล็กทรอนิกส์ Protel เป็นซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ ตัวแรกที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ความมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของนักออกแบบทำให้ มีการใช้ Protel อย่างแพร่หลาย ตอบสนองความต้องการนักอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกได้เป็นอย่างดี คงมี PCB จำนวนหลายแสน หลายล้านชิ้นงาน ที่ออกแบบด้วย Protel


อย่างไรก็ตามการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอุปกรณ์ที่ไอซีสำเร็จรูปเท่านั้น มีความซับซ้อนของอุปกรณ์มากขึ้น มีการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อบรรจุ “ความฉลาด” ของวงจร รวมทั้งอุปกรณ์ประเภทโปรแกรมได้เข้าไปในชิ้นงาน ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกแบบ PCB โดยคำนึงถึงอุปกรณ์ประเภทโปรแกรมได้ในกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกันกับการออกแบบ PCB พัฒนาไปพร้อมๆกัน แยกจากกันไม่ได้ ทำให้ซอฟต์แวร์ Protel ซึ่งมีเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบ PCB ไม่สามารถเดินหน้าพัฒนาเพียงอย่างลำพัง จำเป็นต้องรวมเครื่องสำหรับพัฒนา ความฉลาดทางด้านซอฟต์แวร์ และ FPGA เข้ามาด้วยกัน


ความสามารถใหม่ภายใต้ชื่อใหม่
บริษัท Altium Limited ได้นำเสนอชื่อซอฟต์แวร์ใหม่ Altium Designer 6.0 โดยยังคงความสามารถเดิมของ Protel ไว้ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่มส่วนสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Embedded Tools) เช่น C-Compiler, Simulator และ Debugger พร้อมทั้งอุปกรณ์ Soft-Wire สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ประเภทโปรแกรมได้ (FPGA) ทั้งนี้การเพิ่มเป็นการประสานเครื่องให้ทำงานสอดคล้องกัน ไม่ใช้นำมารวมกันตรงๆ และยังเพิ่มทางเลือกให้ใช้งานคู่กับฮาร์ดแวร์ (NanoBoard) สำหรับพัฒนากระบวนการไปสู่ “การออกแบบอย่างมีชีวิต” (LiveDesign)


ซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความฉลาดในปัจจุบันต้องการขั้นตอนการออกแบบที่แตกต่าง ต้องการเครื่องมือจากหลายผู้ผลิต เนื่องมาจากในปัจจุบันการออกแบบด้วย IC สำเร็จรูปเชื่อมต่อเข้าหากัน จะถูกทดแทนด้วยการเชื่อมต่อที่โปรแกรมได้ ผ่านทางอุปกรณ์ประเภทโปรแกรมได้ จะเห็นได้ว่าความเกี่ยวโยง ความใกล้ชิดระหว่างทั้งกระบวนการพัฒนาฮาร์ดแวร์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีความจำเป็นจะต้องเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น และจำเป็นต้องทำไปด้วยกัน Altium Designer ทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นหนึ่งเดียว ท่านสามารถใช้ Altium Designer ออกแบบทุกชิ้นส่วนเพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ภายในซอฟต์แวร์เดียว ท่านสามารถออกแบบ PCB โดยเชื่อมโยงเข้ากับวงจรจาก Schematic และำให้เชื่อมโยง I/O ของ FPGA สัมพันธ์กับการเดินลายเส้นบน PCB และมั่นใจในความถูกต้อง และสามารถแก้ไขที่จุดใดได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความสอดคล้อง เพราะ Altium Designer จะจัดการความสัมพันธ์ให้อย่างถูกต้อง

Designer จะจัดการความสัมพันธ์ให้อย่างถูกต้องากขึ้น FPGA สามารถบรรจุ “ความฉลาด” ของผลิตภัณฑ์เพราะไม่สามารถเลียบแบบโดยใช้ IC ประเภทเดียวกันมาทำงานได้ จะต้องใช้ Soft-wire หรือโปรแกรมภายใน IC ร่วมด้วย การใช้ FPGA ทำให้ปรับสมดุลระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ได้สะดวกขึ้น เพราะสามารถย้ายฟังก์ชั่นการทำงานไปมาระหว่างกัน โดยยึดถือไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือค่าวัสดุเนื่องจากหากสามารถสร้างความซับซ้อนในราคาฮาร์ดแวร์ที่ถูกลง จะประหยัดต้นทุนในการผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น การใช้ FPGA ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่นสูง เพราะสามารถพัฒนาไปได้พร้อมกับเตยมการผลิต ความซับซ้อนของ FPGA ในปัจจุบันสามารถโปรแกรมให้ทำหน้าเป็น CPU ได้ทั้งตัวตั้งแต่ระดับ 8 บิทปจนถึง 32 บิท Altium Designer ได้เตรียมเครื่องมือเหล่านี้ไว้ให้พร้อมแล้ว

 
หน้าแรก : หลักสูตรอบรม : ปฏิทินอบรม : สมัครอบรมสัมมนา : สถานที่อบรม : ข่าวสาร : ดาวน์โหลด : การชำระเงิน : เกี่ยวกับเรา : ติดต่อสอบถาม  : แผนผังเว็บไซต์
 
บิต เทรนนิ่ง

บริษัท บิต เทรนนิ่ง จำกัด เลขที่ 12/39 หมู่ 6 ถนนพระองค์เจ้าสาย ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร : 081-626-7226, 02-153-7800 แฟกซ์ 02-153-7800
อีเมล : bittraining.th@gmail.com

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2554 บริษัท บิต เทรนนิ่ง จำกัด